VAN VROEGER TOT NU

Begin jaren vijftig besloten de gebroeders Noël en Robert De Scheemaecker van Natural Granen NV een groot kweekstation voor reisduiven te bouwen. Het station groeide in een mum van tijd uit tot het grootste kweekstation voor reisduiven ter wereld. Nog nooit werden er op dezelfde plaats zoveel duivenhokken gebouwd: 55 hokken van 25 meter, verdeeld in 660 afdelingen.Tweeduizend kweekduiven werden bij de meest vermaarde Belgische liefhebbers, maar ook bij enkele Franse en Nederlandse kampioenen aangekocht. Deze kweekduiven vormden de basis voor het Natural Kweekstation zoals we het vandaag nog steeds kennen.  
 
Met de oprichting van het Kweekstation wenste de Gebr. De Scheemaecker, de gewone duivenliefhebber, die slechts over beperkte financiële middelen beschikte, de mogelijkheid te geven gratis in het bezit te komen van een jonge duif van een befaamd ras. De aankoop van 250 kg Natural mengeling gaf namelijk recht op een gratis jonge duif. In 1971 kwam er in België echter een wet op de verkoop met premie. Door die wet was het niet meer mogelijk om gratis een jonge duif te schenken. De Gebr. De Scheemaecker besloten toen de jonge duiven van het Kweekstation te verkopen aan een echte vriendenprijs, een prijs die elke duivenliefhebber kon en kan betalen. Meer dan 1.500.000 duiven werden reeds wereldwijd geleverd. Niet iedereen lukt met de duiven van het Kweekstation, niet elke duif gekweekt op het Kweekstation wordt een goede vlieger of een goede kweker. Dat is de realiteit en wij ontkennen ze niet. Veel belangrijker is het feit dat na meer dan een halve eeuw, het Natural Kweekstation nog altijd bestaat en dat bijna ieder jaar de vraag het aanbod overtreft.
 

NATURAL GRANEN

Met de oprichting van de firma Natural Granen in 1936, waren de gebroeders Noël en Robert De Scheemaecker al lang niet meer aan hun proefstuk toe in de duivenwereld. Naast hun eigen passie voor de duivensport, hadden zij ook reeds vanaf 1930 naambekendheid en respect weten op te bouwen met de publicatie van het bekende Nederlands- & Franstalige tijdschrift "Duifke lacht". De oprichting van Natural Granen voor de productie van speciaal duivenvoeding leek dan ook een logische stap. In 1949 bracht de familie De Scheemaecker de Heirman constateur op de markt, gevolgd door de Junior constateur in 1952 om tot slot in 1955 over te gaan tot de bouw van het kweekstation zoals we het nu nog kennen. Meer dan 70 jaar later wordt Natural Granen nog steeds geleid door de familie De Scheemaecker en is het bedrijf wereldwijd actief in meer dan 46 landen. Dit is een unicum in de wereld van de duivensport. Natural Granen heeft inzake voeding, verzorging en kweken van reisduiven een wereldfaam. Onze troeven zijn: meer dan 80 jaar ervaring in het spel met de duiven, meer dan 75 jaar ervaring in het uitgeven van duiventijdschriften, meer dan 70 jaar ervaring in het fabriceren van graanmengelingen en bijproducten, meer dan 50 jaar ervaring in het beheer van het grootste en oudste kweekstation voor reisduiven in de wereld.
 

HET MUSEUM

1 februari 1998 was een belangrijke dag voor het Natural Kweekstation. In dat jaar werd het duivenmuseum officieel ingehuldigd door Noël De Scheemaecker en zijn zoon Frans, stichter en mede-eigenaar. Oorspronkelijk was dit duivenmuseum in het zuiden van Frankrijk gevestigd, maar Frans De Scheemaecker oordeelde dat het in België beter op zijn plaats was, meer bepaald op het Kweekstation…het grootste en oudste duivendorp in de duivenwereld. Er bestaat inderdaad geen mooiere plaats voor een duivenmuseum dan te midden van de duiven. Het museum is toegankelijk tijdens de bezoek-zondagen in februari en begin maart. Naast een prachtige collectie duivenklokken, worden allerlei prachtige stukken tentoongesteld, stille getuigen van de geschiedenis en de evolutie van de duif als koerier, soldaat en reisduif. 
 
NL